Tämän sivuston tarkoitus on tuoda sinulle tietoa työmarkkinatuesta selkeällä suomen kielellä.

Olemme koonneet sinulle tietoa asioista joita työmarkkinatukea hakiessa tulee ottaa huomioon, kuinka työmarkkinatukihakemus tehdään ja paljon muuta. Voit myös aina kysyä meiltä. Tervetuloa!

Mikä on työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on tuki tarkoitettu työttömille työnhakijoille, ketkä ovat saaneet jo enimmäisajan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai peruspäivärahaa tai ovat vasta ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevia henkilöitä. Tukea voi saada myös työvoimahallinnon suostumuksella palkatonta työtä tekevät tai heidän kauttaan erilaisiin koulutuksiin osallistuvat henkilöt.

tyomarkkinatuen-hakeminen

Suomessa työmarkkinatuki on kaikkein yleisin työttömyysturvan muoto ja myös sitä saavien määrät kertovat puolestaan. Vuonna 2008 työmarkkinatukea sai 97 000 henkeä. Käytännössä Kela maksaa tätä tukea valtion rahoituksella. Tosin jossain tapauksissa myös kunnat rahoittavat tukea. Silloin henkilö on saanut tukea jo vähintään 500 päivältä.

Työmarkkinatuen saavat maksavat tuesta kuitenkin veroa, joten se on myös ennakkopidätyksen alaista tuloa. Tuen määrään vaikuttaa myös hakijan omat tulot ja tietyissä tapauksissa myös vanhempien tulot. Lisäksi tukeen on mahdollista saada erilaisia korotuksia esimerkiksi huollettavien ja samassa taloudessa asuvien lapsien perusteella.

Lue lisää tietoa työmarkkinatuesta Wikipediasta.

Työmarkkinatuen hakeminen

Työmarkkinatuen hakeminen alkaa siitä, kun käyt ilmoittautumassa Työ – ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ennen sitä et voi saada tukea. Tukea on myös mahdollista saada heti siitä päivästä, kun hakeudut työttömäksi työnhakijaksi, joten se kannattaa tehdä pikaisesti, jos olet sellaisessa tilanteessa, että voit muuten saada sitä.

tyomarkkinatuen-suuruus

Tämän jälkeen voit käydä tekemässä työttömyyskorvaushakemuksen Kelan verkkopalvelussa, mihin kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Toinen vaihtoehto on täyttää perinteinen paperiversio lomakkeesta ja viedä tai postittaa se lähimpään Kelan toimistoon.

Hakemuksen liitteiksi täytyy laittaa seuraavat tiedot (oli kyseessä paperi – tai sähköinen versio):

 • Selvitys omista palkka- tai yritystuloistasi sekä korko-, osinko- tai vuokratuloista.
 • Työ- ja palkkatodistukset (työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden ajalta) työssäoloehdon selvittämistä varten. Jos haluat, että työssäoloehdon tarkastelujaksoasi pidennetään, liitä mukaan selvitys perusteista (esim. opiskelutodistus).
 • Jos hakemukseen tarvitaan muita liitteitä, asiointipalvelusta saat luettelon niistä. Liiteluettelossa on vastauslähetystunnus, jolla voit postittaa liitteet maksutta Kelaan.

Hakemus kannattaa tehdä välittömästi, mutta toimittaa Kelaan vasta viikon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinatuen saamisessa on viiden päivän omavastuuaika. Voit myös hakea tukea takautuvasti kolme kuukautta taaksepäin.

Työmarkkinatuki hakemus

tyomarkkinatuki

 

Jos haluat täyttää perinteisen papersin työmarkkinatukihakemuksen, voit ladata sen tästä. Täytä hakemus koneella tai käsin ja toimita se sitten lähimpään Kelan toimipisteeseen.

Muista, että sen liitteeksi pitää laittaa:

 • Selvitys omista palkka- tai yritystuloistasi sekä korko-, osinko- tai vuokratuloista.
 • Työ- ja palkkatodistukset (työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden ajalta) työssäoloehdon selvittämistä varten. Jos haluat, että työssäoloehdon tarkastelujaksoasi pidennetään, liitä mukaan selvitys perusteista (esim. opiskelutodistus).

Työmarkkinatuki määrä

Työmarkkinatuki on määrältään 32,46 euroa päivää kohden. Sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin saat 698 euroa kuukaudessa. Tämä on lähtötaso, mihin vaikuttaa erinäiset tekijät, kuten vanhempiesi tulot ja sinun omat tulosi. Ne siis laskevat aina tuen määrää. Vanhempien tulot voivat kuitenkin enintään puolittaa työmarkkinatuen määrän. Ne vaikuttavat kuitenkin ainoastaan, jos asut vanhempiesi luona, etkä ole täyttänyt työssäoloehtoja.

Työmarkkinatuen määrään on mahdollista saada myös korotuksia.

Jokaisesta huolettavasta alle 18 – vuotiaasta lapsesta saa korotuksia. Niitä maksetaan aina lapsen syntymästä alkaen. Tämän korotuksen saa myös avio- tai avopuolison alaikäisestä lapsesta, mikäli hän asuu samassa taloudessa sinun kanssasi. Korotuksia tulee seuraavalla tavalla:

 • yhdestä lapsesta 5,24 e/pv,
 • kahdesta lapsesta yhteensä 7,69 e/pv ja
 • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,92 e/pv.

Toinen tapa saada korotuksia on osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Silloin on mahdollista saada 4,75 euron päiväkohtaista korotusta 200 päivän ajan.

Työmarkkinatuki laskuri

Voit halutessasi myös laskea kuinka paljon työmarkkinatukea saisit. Kela on luonut sitä varten erillisen laskurin, jonka avulla saat oman tukesi määrän selville helposti. Voi käyttää laskuria täältä.

Työmarkkinatuki maksupäivä

Työmarkkinatukea maksetaan aina neljän viikon jaksoissa eli käytännössä noin kuukauden välein. Maksu tulee suoraan pankkitilillesi. Ensimmäistä kertaa kun saat työmarkkinatukea, maksetaan se kuitenkin jo kahden viikon sisällä.

Tarkkaa maksupäivää ei voi sanoa, koska se riippuu työttömyysaikasi ilmoituksesta, mikä sinun täytyy silloin täyttää joko sähköisesti Kelan järjestelmään tai tekemällä paperisen lomakkeen Kelan toimistoon.

Työmarkkinatuki ja omavastuuaika

Tuen maksuun liittyy myös omavastuuaika. Se siis lisää aikaa, jolloin et tukea saa. Käytännössä sinun pitää olla TE-toimiston kirjoilla työttömänä työnhakijan vähintään viisi päivää ennen kuin voi työmarkkinatukea saada eli tämä viiden päivän osuus siirtää maksuasi hieman. Tosin omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen vaan siihen voidaan laskea päiviä 8 peräkkäisen viikon ajalta.

Työmarkkinatukea kannattaa hakea kuitenkin vasta tämän omavastuuajan jälkeen eli ensimmäistä kertaa haettaessa vasta viiden päivän kuluttua. Hakemus kannattaa täyttää ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen, mutta toimittaa se Kelaan vasta viiden päivän jälkeen. Se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä hieman.

Omavastuuajalta on mahdollista saada kuitenkin työmarkkinatukea, jos käyttää sen työllistymistä edistävään palveluun eli koulutukseen.

Työmarkkinatuen verotus

Myös työmarkkinatuesta maksetaan veroja, koska se lasketaan veronalaiseksi tuloksi. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä tehdään 20 prosentin ennakkopidätys. Vanhalla verokortilla tukea saadessa ennakkopidätysprosentti ei välttämättä laske lainkaan, vaikka se olisikin aikasempaa palkkaasi pienempi. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei ole mahdollista tehdä samanlaisia vähennyksiä kuin palkastasi.

tyomarkkinatuen-verotus

Kannattaa harkita ja laskea tulisiko muutosverokortti järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Sen voi helposti tilata suoraan verottajan sivuilta tai käydä hakemassa verotoimistosta. Lisäksi Verohallinto voi toimittaa kortin suoraan kelaan.

Työmarkkinatuki karenssi

Mikäli olet joutunut karenssiin niin Kela ei voi maksaa sinulle silloin työmarkkinatukea. Yleensä karenssiin joudutaan kun irtisanoudutaan työstä ilman pätevää syytä. Silloin TE-toimisto antaa sinusta karenssilausunnon.

Karenssi voi kestää jopa kolme kuukautta, minkä ajan joudut odottamaan ilman työmarkkinatukea. Voit saada silloin kuitenkin sosiaalitukea. Työmarkkinatukea saa kuitenkin sitten normaalisti, kun karenssiaika on päättynyt.

Voit saada työmarkkinatukea karenssista huolimatta, jos osallistut työllistämistä edistävään palveluun.

Työmarkkinatuki puolison tulot

Aikaisemmin työmarkkinatuen määrään vaikutti puolison tulot. Tähän tuli kuitenkin muutos 1.1.2013 alkaen. Tämän päivämäärän jälkeen puolison tulot eivät ole enää vähentäneet tai vaikuttaneet työmarkkinatuen määrään. Tämän takia kannattaakin hakea työmarkkinatukea uudestaan, mikäli on aikaisemmin saanut siitä syystä kieltävän päätöksen asiasta.

Työmarkkinatuella opiskelu

Työmarkkinatukea ei voi saada, mikäli on päätoiminen opiskelija. Myöskään opiskeluiden loma-aikoina, kuten kesälomalla sitä ei voi saada. Kannattaa tietysti aina varmistaa, koska on päätoiminen opiskelija, sillä tietyt päiväopinnot ammattioppilaitoksessa sekä tutkintotavoitteiset korkeakoulu- tai yliopisto-opinnot ovat aina päätoimista opiskelua.

Jossain tapauksissa kuitenkin työmarkkinatukea voi saada myös opiskelujen yhteydessä. Silloin asiasta on sovittu hakijan työllistymissuunnitelmassa ja kyseessä on ns. omaehtoiset opinnot. Silloin opintojen ajalta on mahdollista saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatuki osa-aikatyö

Työmarkkinatukea saadessa on mahdollista käydä osa-aikatyössä. Se kuitenkin vaikuttaa työmarkkinatuen määrään. Kaikista työtuloista täytyy myös ilmoittaa Kelaan.

Käytännössä, jos saat tukea sekä työtuloja niin silloin saat soviteltua työmarkkinatukea. Helposti laskettava ja hyvä muistisääntö on, että jokainen työtulona saatu euro vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Työtuloksi lasketaan rahallinen palkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset sekä luontoisedut.

Soviteltua työmarkkinatukea maksetaan, jos

 • teet tilapäisesti enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä tai
 • teet osa-aikatyötä, jonka työaika sovittelujakson aikana on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta, tai
 • jatkat työssä, jossa työaikaa on lyhennetty lomauksen takia, tai
 • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Jos sinut lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei sovitella, vaan lomautuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Työmarkkinatuki asumistuki

Voit myös saada asumistukea samaan aikaan kun saat työmarkkinatukea. Yleinen asumistuki myönnetään koko ruokakunnalle yhteisesti, eli kaikille vakituisesti samassa asunnossa asuville. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa asunnon ja ruokakunnan koko, tulot ja omaisuus.

Video aiheesta

Kysy lisää tietoa

Mikäli haluat tietää työmarkkinatuesta mitä vain, jätä meille kysymys (vaikka nimettömästi) ja vastaamme sinulle piakkoin. Jätä kysymys klikkaamalla tästä.

Lue lisää tietoa sivuiltamme

Löydät paljon lisää tietoa artikkeleidemme arkistoista. Arkistoista löytyy jokainen sivustolle kirjoitettu artikkeli ja ne löytyvät aikajärjestyksessä. Tutustu arkistoihin klikkaamalla tästä.

Voit myös seurata sivustolle tulevia kirjoituksia artikkelit-sivun kautta. Seuraamalla Vuorotteluvapaa.comin päivityksiä, saat uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot heti kun uusi kirjoitus julkaistaan.

Leave A Response

* Denotes Required Field